• ÜYE GİRİŞİ
veya
  • Şifre Hatırlatma
  • Üye Kayıt Formu
Kullanıcı sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum.
Menü
Üye Ol / Kayıt Ol
MADDE-1 TARAFLAR : Bir tarafta; www.dirilisdizisi.com (sözleşmede kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) adlı web sitesinin Yazılım, Tasarım, Telif, Mali Kullanım Hakları ve her türlü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı sahibi olan TEKDEN FİLM YAPIMI VE REK. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (sözleşmede kısaca “ TEKDEN FİLM ” olarak anılacaktır) Bir tarafta ; Site’de sağlanan hizmetlerden kullanıcı/üye sıfatıyla yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üye (sözleşmede kısaca “KULLANICI” veya “ÜYE” olarak anılacaktır), arasında geçerli olup, Site’yi ve Site’de sağlanan hizmetleri kullanabilmek için gereken hüküm ve şartları içermektedir. MADDE-2 TANIMLAR: SİTE’ye çevrimiçi (on-line) ortama üye olarak ya da üye olmaksızın erişen ve SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişi/kişiler, KULLANICI/ÜYE’yi, KULLANICI/ÜYE’lerin kimliği, adresi, telefon numarası, e-posta adresi SİTE`nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, , IP adresi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgileri KİŞİSEL BİLGİ’yi, TEKDEN FİLM tarafından belirlenen çerçeve içerisinde muhtelif hizmet ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.dirilisdizisi.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi SİTE’yi, SİTE`de erişimi mümkün olan veya yayınlanan her türlü Video,Klip, Müzik,Müzkli Klip, Ses,Yazı, Fotoğraf, Resim , Senaryo, Diyalog, Dizi karakteri, Grafik, Kullanıcı Arayüzü, Bilgi, Dosya, Program, Yazılım, Ticari Marka, Logo, Rakam, Fiyat, Görsel, Yazımsal ve İşitsel İbareler ile bunların tasarım ve yazılımları İÇERİK/İÇERİKLER’i, SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan her türlü hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişilerle TEKDEN FİLM arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşme şartları WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI ve/veya kısaca ŞARTLAR’ı , www.dirilisdizi.com Kullanıcı Sözleşmesi SÖZLEŞME’yi ifade eder. Site’ye Üye olabilmek ve/veya Site’de sunulan hizmetleri kullanabilmek için işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarının KULLANICI/ÜYE tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. KULLANICI/ÜYE’nin her halukarda Site’yi kullanmaya devam etmesi, bu koşulların KULLANICI/ÜYE tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir. MADDE-3 GENEL HÜKÜMLER,ŞARTLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER: 3.1. İşbu sözleşmede yer alan şartlar, KULLANICI/ÜYE’nin Site’ye erişim yapmak ve Site’yi kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. KULLANICI/ÜYE’nin Site’ye erişim yapması ve siteyi kullanması, işbu sözleşmeyi kabul ettiği olduğu anlamına gelmektedir. Şayet KULLANICI/ÜYE, işbu sözleşmede belirtilen şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyor ise , Site’ye erişim sağlamamalı ve Site’yi kullanmamalıdır. 3.2. İşbu Sözleşme; KULLANICI/ÜYE, Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. TEKDEN FİLM, işbu sözleşmeyi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir. KULLANICI/ÜYE, Site’ye her giriş yaptığında güncellenmiş/değiştirilmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır. 3.3. Gerçek kişi KULLANICI/ÜYE, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, kabul ve beyan eder. KULLANICI/ÜYE, ayrıca sözleşmeyi kabul ederek Site’ye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Site’ye girişinde ve Site’de sağlanan hizmetlerin kullanımında her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.4. TEKDEN FİLM tarafından Site’nin bazı bölümlerini kullanmak için Site’ye kayıt ve üye olunması istenmesi halinde KULLANICI/ÜYE, üyelik için kendisinden istenen bilgileri doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermek ve bu bilgileri zamanında güncellemekle yükümlüdür. KULLANICI/ÜYE’nin verdiği bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında şüpheye düşülmesi halinde TEKDEN FİLM, KULLANICI/ÜYE’nin Site’yi kullanımını ve Site’ye erişimini askıya alma veya tamamen engelleme hakkına münhasıran sahiptir. 3.5. KULLANICI/ÜYE, Site’nin hizmetlerinden faydalanabilmek için kullandığı kendine ait güvenlik bilgilerinin (kullanıcı adı, şifre v.b) gizliliği, saklanması ve başkalarıyla paylaşılmaması hususunda tümüyle kendisi sorumludur.İşbu doğrultuda KULLANICI/ÜYE, şifresinin veya hesabının herhangi bir izinsiz kullanımını öğrenmesi halinde derhal TEKDEN FİLM’e bildirmesi ve her defasında Site’deki kullanıcı hesabından çıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapması gerekmektedir.KULLANICI/ÜYE ihmalinden dolayı şifre ve hesabının korunamamasından doğacak hiç bir zarar ve ziyandan TEKDEN FİLM, sorumlu değildir. 3.6. KULLANICI/ÜYE, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. TEKDEN FİLM, KULLANICI/ÜYE tarafından kendisine iletilen, yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. TEKDEN FİLM, KULLANICI/ÜYE bilgilerinin gerçeğe aykırı olması nedeniyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan dolayı sorumlu değildir. 3.7. KULLANICI/ÜYE,TEKDEN FİLM’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri süratle yerine getirmek zorundadır. Talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin KULLANICI/ÜYE tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICI/ÜYE’ye aittir. 3.8. KULLANICI/ÜYE,bir başkasının IP adresini,elektronik posta adresini,kullanıcı adını bilgilerini,gizli bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların banka kartı veya kredi kartı bilgilerine izinsiz ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul,beyan ve taahhüt eder.KULLANICI/ÜYE’nin bir başkasının kredi kartı veya banka kartı bilgilerine izinsiz erişimi neticesinde doğacak hukuki ve cezai tüm sorumluluk KULLANICI/ÜYE’ye aittir. 3.9. KULLANICI/ÜYE, diğer Kullanıcıların Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunmamayı, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlamamayı ve kilitlememeyi kabul,beyan ve taahhüt eder.KULLANICI/ÜYE, verileri yanıltıcı şekilde kullanmamayı, hileli girişimlerde bulunmamayı kabul,beyan ve taahhüt eder. Aksi davranış halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali yükümlülük KULLANICI/ÜYE’ye aittir. 3.10. KULLANICI/ÜYE, TEKDEN FİLM’in sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve Site üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu sözleşme şartlarına , işbu sözleşme ve Şartların ayrılmaz parçası olan GİZLİLİK POLİTİKASI’na, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. Aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu KULLANICI/ÜYE, kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.11. KULLANICI/ÜYE,kendisi tarafından Site’ye yüklenen görüş, eleştiri, yorum, yazı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve içeriğin üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçerik/içeriklerin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı İn­ter­net Or­tamin­da Ya­pı­lan Yayın­la­rın Dü­zen­len­me­si Ve Bu Ya­yın­lar Yo­luyla İş­le­nen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hakkın­da Ka­nun ve yürürlükte olan tüm mevzuat hükümlerine aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu İçeriklerin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KULLANICI/ÜYE tarafından kullanılan İçeriklerin kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi halinde TEKDEN FİLM , söz konusu İçerikleri herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan Site’den kaldırma ve KULLANICI/ÜYE’nin üyeliğini iptal ve sona erdirme hakkına münhasıran sahiptir. İş bu halde TEKDEN FİLM’in KULLANICI/ÜYE’ye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 3.12. Site‘yi kullanan KULLANICI/ÜYE, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir.KULLANCI/ÜYE’nin Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.Sitede kabul edilmeyen İçerik, fiil ve davranışlar ; 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine aykırı İçerikler, Dolandırıcılık , Hakaret -Taciz , Müstehcenlik ve Pornografi,çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar, İlaçlar ve Narkotik Maddeler, Şiddet ve İntihara Yönlendirme , Silahlar ve Patlayıcı maddeler, Kumar,Yarışma,Bahis,Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal,Bilgisayar Korsanlığı,Kullanıcı Şikâyeti içerikleri. TEKDEN FİLM tarafından belirlenen sınırlara uyulmaması ve/veya Site’nin amacı ile örtüşmeyen türden İçerik yüklenmesi, eleştiri ve yorumların yapılması halinde, TEKDEN FİLM , söz konusu İçeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan Siteden kaldırma ve Üyenin üyeliğini iptal ve sona erdirme hakkına sahiptir.Bunlara ek olarak ; Eleştiriler ve yorumlar hakaret, küfür, aşağılama,taciz,kin ve nefret içeremez, Spam içerikler eklenmez , Site’de hiçbir şekilde reklam, promosyon,tanıtım ve ticari kullanım yapılamaz. 3.13. KULLANICI/ÜYE, Site ‘yi kullanarak, TEKDEN FİLM’in , diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmamayı kabul,beyan ve taahhüt eder. KULLANICI/ÜYE‘nin işbu sözleşmeye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TEKDEN FİLM’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. KULLANICI/ÜYE, Site’nin ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.KULLANICI/ÜYE,Site dahilinde bulunan videoları,müzikleri,müzik kliplerini, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel ibareleri, video klipleri,dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalama- yacağını,dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 3.14. KULLANICI/ÜYE, başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.Bu kapsamda KULLANICI/ÜYE, sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) fotoğraf, dijital çalışma,video, resim, yazı vb. İçeriği Siteye yükleyebilir. Ancak KULLANICI/ÜYE, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer üyeler dahil) ait olan fotoğraf, resim, yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, TEKDEN FİLM, ihlale konu olan İçeriği şikayet üzerine veya kendiliğinden Site’den kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren KULLANICI/ÜYE’nin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden KULLANICI/ÜYE, bu ihlallerden ve doğacak her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumlu olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder. 3.15. Site’ye facebook hesabı aracılığı ile bağlanarak Üye olunabilir. Ancak Site kullanımı için Üyelik zorunlu olmayıp; yorum yazmak, puan vermek, profil açmak vb. aktiviteler için Üyelik zorunludur.TEKDEN FİLM, KULLANICI/ÜYE’nin facebook hesaplarında Open Graph vb. teknolojisi kapsamında, Site kullanımları dahilinde paylaşımlar yapma hakkını haizdir. KULLANICI/ÜYE, Site’ye facebook hesabı aracılığı ile bağlanmakla bu izni ve hakkı TEKDEN FİLM’e tanımış olmaktadır. 3.16. TEKDEN FİLM, işbu sözleşme ve Site’de sunduğu hizmetler kapsamında kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık, belirli bir amaca uygunluk dahil, açık ya da zımni herhangi bir garanti vermemekte ve Site'deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Site'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti veya taahhütte bulunulmamaktadır.TEKDEN FİLM , gerekli gördüğü takdirde herhangi bir tarihte işbu sözleşme, Site hizmetleri ve/veya uygulamaları geçici bir süre ve/veya süresiz askıya alabilir ve/veya tamamen durdurabilir.İşbu nedenlerden ötürü TEKDEN FİLM’in KULLANICI/ÜYE’ye karşı herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacaktır. 3.17. TEKDEN FİLM, Site dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.TEKDEN FİLM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 3.18. TEKDEN FİLM, Site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir. 3.19. Üçüncü kişiler tarafından Site dahilinde sağlanan hizmetler ve yayınlanan İçeriklerin tam ve doğruluğundan, hukuka uygunluğundan dolayı TEKDEN FİLM’in , çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, video,müzik,ses,fotoğraf,görüntü, görsel ve işitsel ibare ve imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. 3.20. TEKDEN FİLM, Site’nin içeriğinin doğru ve güvenilir olduğu , aksaklıkların ve bozuklulukların düzeltileceği, Site’nin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, Site’nin zarar verici içerik ve virüslerden temizlendiği veya temizleneceği gibi konularda KULLANICI/ÜYE’ye herhangi bir beyan,garanti ve teminat vermemektedir. İşbu Site’de üçüncü kişilerin web sitelerine link vermesi halinde de aynı hüküm geçerlidir. 3.21. TEKDEN FİLM, KULLANICI/ÜYE profillerinin düzenlenmesine yönelik istatistiki verileri saklamaktadır. KULLANICI/ÜYE, bu bilgilerin gizlilik kurallarına sadık kalınarak site içeriğinin zenginleştirilmesi ve sitenin etkin kullanılabilmesine yönelik olarak işbirliği içinde olunan firmalarla paylaşılabileceğini kabul etmektedir. 3.22. İnternet üzerindeki bilgi alış verişlerinin güvenli olmaması nedeniyle TEKDEN FİLM, KULLANICI/ÜYE’ye Site içindeki iletişimi , kişisel ve diğer bilgilerinin güvenliğine ilişkin ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerin ele geçirilmesine karşı garanti ve teminat vermemektedir. 3.23. TEKDEN FİLM, SİTE’de, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine, içeriklere, dosyalara link verilebilir.TEKDEN FİLM, Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilere ait web sitelerinin, içeriklerini, sunulan hizmetlerin veya ürünlerin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlülüğü olmadığı gibi, sözkonusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. TEKDEN FİLM’in, kontrolünde olmayan ve üçüncü kişilere ait başkaca sitelerin, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza etmesi nedeniyle KULLANICI/ÜYE’nin sözkonusu sitelere herhangi bir kişisel bilgisini vermesi halinde oluşacak zarar veya sorumluluk KULLANICI/ÜYE’nin kendisine aittir. 3.24. İşbu Site, online-çevrimiçi, ortamda değişik türde mal ve hizmet satın alma imkânı sunması halinde KULLANICI/ÜYE , Site’de mal ve hizmet satın almak ve sipariş vermek istediği takdirde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerini; ad, soyadı, telefon numarası, kredi kartı bilgileri , e-mail adresi ve siparişin teslim edileceği adresi bildirmesi zorunludur. Site’de satışa sunulan mal,ürün ve hizmet listesindeki fiyatlardaki yanlışlıklar nedeniyle yanlış fiyat verilmesi veya fiyat bilgilerinin yanlış belirtilmesi hallerinde, TEKDEN FİLM, her zaman için siparişleri geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. 3.25. TEKDEN FİLM, gelişen şartlar dahilinde herhangi bir zamanda işbu sözleşme şartları, kullanım koşulları ve gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’ye her girişte bu değişikliklerin KULLANICI/ÜYE tarafından öğrenildiği kabul olunacaktır. 3.26. TEKDEN FİLM, herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden ve/veya işbu sözleşmede belirtilen kayıt ve şartların ihlal edilmesi halinde KULLANICI/ÜYE’nin Site’yi kullanımını veya Site’ye erişimini engelleme hakkına sahiptir. 3.27. KULLANICI/ÜYE, işbu Sözleşme ve şartlarında sayılan herhangi bir hak ve yükümlülüğünü ihlali halinde TEKDEN FİLM’in uğradığı/uğrayacağı zararı tazminle yükümlüdür. 3.28. Yargı mercileri, devlet kurum ve kuruluşları veya resmi nitelikte gerçek veya tüzel kişiler tarafından KULLANICI/ÜYE’ler ile ilgili bilgi talebinde bulunması halinde TEKDEN FİLM, Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı Kanun gereği yargı mercilerine ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarına KULLANICI/ÜYE’nin iznine ve onayına gerek olmaksızın KULLANICI/ÜYE ile ilgili talep edilen bilgileri bildirme hakkına sahiptir. 3.29. İşbu Sitede üçüncü kişilerin web sitelerine link vermesi halinde , üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevası, link verilen web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği TEKDEN FİLM tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. 3.30. TEKDEN FİLM; İçeriği hukuka aykırı olan, ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden, tehdit içeren, genel ahlaka ve adaba aykırı olan, küfürlü ve pornografik olan , aşağılayıcı, karalayıcı ve hakaret niteliğinde olan, 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden , burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren, suç oluşturabilecek veya suçu teşvik eden, ırkçılık, toplumu kin ve nefrete teşvik eden , bağnazlık içeren, herhangi bir gruba,kişiye,azınlığa karşı her türlü fiziki zarar,taciz ve incitmede bulunan veya teşvik eden , ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik olan, başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden, hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi,içerik,mesaj,söz,davranış yayın veya her türlü yazılım programlarını ihtiva eden üçüncü şahısların web sitesinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir.TEKDEN FİLM’in itibarını, güvenirliğini sarsacak ve işbu madde kapsamında sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde TEKDEN FİLM’in talebi halinde KULLANICI/ÜYE , bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul,beyan ve taahhüt eder. MADDE- 4 FİKRİ MÜLKİYET/MARKA/PATENT/ENDÜSTRİYEL TASARIM/İSİM HAKLARI : TEKDEN FİLM tarafından Site’ye sağlanan ve/veya Site’de mevcut tüm içerikler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, endüstriyel tasarım, isim, ticari ünvan, ticari sır şeklinde veya diğer mevzuat hükümleri gereği koruma altındadır.Site‘nin tüm içerikleri (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılım, tasarım, metin, ibare, imge, html kodu ve diğer kodlar) TEKDEN FİLM’e ait ve/veya TEKDEN FİLM tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. İşbu Site’de yayınlanan veya Site vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün video, fotoğraf, müzik, ses, haber, metin, yazı, makale, görüntü, resim, ses klipi, işleme ve derleme eserler , yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde işbu Site içeriği, TEKDEN FİLM’e ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. KULLANIC/ÜYE’ler , işbu Site içeriğini, TEKDEN FİLM hizmetlerini, TEKDEN FİLM bilgilerini ve TEKDEN FİLM’in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkalarının erişimine veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.KULLANICI/ÜYE’ler , web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadırlar.İşbu sözleşmede açık bir şekilde beyan edilmeyen ve TEKDEN FİLM tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu Site’de yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde Site’yi veya herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak,ondan yararlanmak,satmak,kiralamak, dağıtmak, çoğaltmak yasaklanmıştır. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz. İşbu Sözleşme uyarınca, kişisel kullanım dışında, reklam veya ticari amaçlı olarak herhangi bir Site İçeriğini , yazılı onayı olmaksızın kullanmak, çoğaltmak, modifiye etmek, dağıtmak, depolamak/saklamak yasaktır. KULLANIC/ÜYE’ler, TEKDEN FİLM’in/ www.dirilisdizisi.com ‘un telif haklarına konu çalışmalarını izinsiz kullanamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, satamaz. Bu bağlamda, FSEK’nun ilgili hükümleri kapsamında TEKDEN FİLM’in/ www.dirilisdizisi.com ‘un her türlü hakkı saklı olup; işbu hakların KULLANIC/ÜYE’ler tarafından ihlal edilmesi halinde; KULLANIC/ÜYE’ler, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunacağını kabul ve beyan ederler. KULLANIC/ÜYE’ler, siteden herhangi bir şekilde izinsiz bir şekilde görsel veya yazılı bir parçasını veya bütününü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, başka sitelerde kullanmayacağını kabul ve beyan ederler. Telif hakkı, Marka/Patent,Endüstriyel Tasarım,İsim Hakkı vb. hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve haksız tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler info@tekdenfilm.com adresine yapılabilir. TEKDEN FİLM, söz konusu ihbar ve bildirimleri değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.İzinsiz kullanım ve haksız tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir. İhbar ve bildirimde bulunan tarafın telefon numarası, adres, e-mail v.s. iltişim bilgileri, Site’de hangi hakların izinsiz kullanıldığının belirtilmesi (telif,marka,patent,isim hakkı vb gibi), İhbar ve bildirimde bulunan kişinin söz konusu telif,marka,patent,isim hakkı vb. hak sahibi adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı, İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz iddiasında bulunduğu telif,marka,patent,isim hakkı vb. ile söz konusu hakkın kullanımı için izin verilmediğine dair beyan, İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru olmaması, yanlış beyanda bulunması halinde cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğu beyanı. İhlal edildiği öne sürülen hak sahibinin veya yetkili kişinin imzası, MADDE- 5 MÜCBİR SEBEPLER : Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TEKDEN FİLM, işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme hakkına sahiptir ve işbu hallerden dolayı TEKDEN FİLM’in herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü olmayacaktır. Mücbir sebepler; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen olaylardır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava şartları , TEKDEN FİLM’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site‘ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar da mücbir sebep olarak sayılır. MADDE- 6 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİ : İşbu sözleşmenin uygulanmasında , yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE-7 SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜK VE KABULÜ : İşbu sözleşme , TEKDEN FİLM tarafından Site’de ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI/ÜYE , Site’yi kullanmakla, işbu sözleşme ve şartlarını tüm hükümleriyle kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI/ÜYE, iş bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.