DİRİLİŞ SÖZLÜĞÜ
D
Dirhem
Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü
MENÜ