DİRİLİŞ SÖZLÜĞÜ
E
Er
Erkek
Evlad"ü iyal
Çoluk çocuk. Evladlar ve karısı.
MENÜ