DİRİLİŞ SÖZLÜĞÜ
K
Kargı
Silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak
Kefere
Müslüman olmayanlar, kafirler
Konstantinapol
Eski dilde İstanbul
Kös
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
MENÜ