DİRİLİŞ SÖZLÜĞÜ
M
Maraz
Hastalık. 2. mec. Dayanılması güç durum
Maruf
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
Med vakti
Yükselme zamanı
Mel"un
Tanrı tarafından lanetlenmiş olan, lanetli
Minber
Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer
Muhkem
Sağlam, sağlamlaştırılmış
Muştu
Sevindiren haber, sava, müjde, erim 
Mümbit

Verimli

MENÜ