DİRİLİŞ SÖZLÜĞÜ
T
Tac-u taht
Üzerine oturulan taht.
Tamga
İm, damga
Tecrit
Ayırma, ayrı tarafta tutma.
Teessür
Üzüntü
Temaşa
Hoşlanarak bakma, seyretme.
Tevessül
Girişme, yönelme.
Tevhithane

Zikir yapılan yer.    

Toy

Ziyafet, düğün, toplantı.

Töre
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, adet.
MENÜ