DİRİLİŞ SÖZLÜĞÜ
Z
Zapt-u Rapt
Kontrol altına alma.
Zihgir
Oku fırlatmak için başparmağa takılan yüzük.
Zülfikar Kılıcı
Hz. Ali'nin çift uçlu kılıcına verilen isim.
MENÜ