• Yasal Uyarı
www.dirilisdizisi.com isimli nternet sitesi içeriğinde yer alan “ DİRLİŞ ERTUĞRUL “ isimli Dizi Film, ve her türlü içeriğinin Tüm Fikri Mulkiyet ,Telif haklari , Marka Hakları ve İsim Hakları yanında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu FSEK Madde-20 Mali Haklar, Madde-21 İşleme , Madde- 22 Çoğaltma, Madde-23 Yayma ,Madde- 24 Temsil , Madde-25 İşaret, Ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla Umuma İletim Hakkı, 80/1.A.5 ve 80/2 Yapımcılık hakları , TESPİT HAKKI, kullanım ve yetkileri ile ilgili FSEK’ te ilgili hükümlerde sayılan ve her türlü işlenmesi suretiyle faydalanma, hak ve kullanım yetkileri TEKDEN FİLM YAPIMI VE REK. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’ne (metin içinde kısaca TEKDEN FİLM olarak anılacaktır-) ait olmakla yurtiçi ve yurtdışı her türlü yasal mevzuat çerçevesinde koruma kapsamındadır. TEKDEN FİLM YAPIMI VE REK. İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından www.dirilisdizisi.com isimli web sitesi ’ne (-metin içinde kısaca SİTE olarak anılacaktır-) eklenen “ DİRLİŞ ERTUĞRUL “ isimli Dizi Film ve Site’ye sağlanan ve/veya Site’de mevcut tüm içerikler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, endüstriyel tasarım, isim, ticari ünvan, ticari sır şeklinde veya diğer mevzuat hükümleri gereği koruma altındadır.Site‘nin tüm içerikleri (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılım, tasarım, metin, ibare, imge, html kodu ve diğer kodlar) TEKDEN FİLM’e ait ve/veya TEKDEN FİLM tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. İşbu Site’de yayınlanan veya Site vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün video, fotoğraf, müzik, ses, haber, metin, yazı, makale, görüntü, resim, ses klipi, işleme ve derleme eserler , yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde işbu Site içeriği, TEKDEN FİLM’e ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Site’ye giriş yapanlar, KULLANICILAR ve/veya ÜYE’ler , işbu Site içeriğini, TEKDEN FİLM hizmetlerini, TEKDEN FİLM bilgilerini ve TEKDEN FİLM’in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkalarının erişimine veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Site’ye giriş yapanlar, KULLANICILAR ve/veya ÜYE’ler, Site’deki veya Site vasıtasıyla erişilebilen içeriklerle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadırlar.İşbu metinde açık bir şekilde beyan edilmeyen ve TEKDEN FİLM tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu Site’de yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde Site’yi veya herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak,ondan yararlanmak,satmak,kiralamak, dağıtmak, çoğaltmak yasaklanmıştır. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz. İşbu Sözleşme uyarınca, kişisel kullanım dışında, reklam veya ticari amaçlı olarak Site’nin herhangi bir İçeriğini , yazılı onay olmaksızın kullanmak, çoğaltmak, modifiye etmek, dağıtmak, depolamak/saklamak yasaktır. . Site’ye giriş yapanlar, KULLANICILAR ve/veya ÜYE’ler , TEKDEN FİLM’in/ www.dirilisdizisi.com ‘un telif haklarına konu çalışmalarını izinsiz kullanamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, satamaz. Bu bağlamda, FSEK’nun ilgili hükümleri kapsamında TEKDEN FİLM’in/ www.dirilisdizisi.com ‘un her türlü hakkı saklı olup; işbu hakların . Site’ye giriş yapanlar, KULLANICILAR ve/veya ÜYE’ler tarafından ihlal edilmesi halinde; . Site’ye giriş yapanlar, KULLANICILAR ve/veya ÜYE’ler , hukuki ve cezai sorumluluğu bulunacağını kabul ve beyan ederler. . Site’ye giriş yapanlar, KULLANICILAR ve/veya ÜYE’ler , siteden herhangi bir şekilde izinsiz bir şekilde görsel veya yazılı bir parçasını veya bütününü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, başka sitelerde kullanmayacağını kabul ve beyan ederler. İşbu YASAL UYARI Metni içeriğinde belirtilen husus ve şartları ihlal edenler hakkında 5846 Sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname , 5651 Sayili İn­ter­net Or­tamin­da Ya­pi­lan Yayin­la­rin Dü­zen­len­me­si Ve Bu Ya­yin­lar Yo­luyla İş­le­nen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hakkin­da Ka­nun,Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal işlem başlatılacağı, Cumhuriyet Savcılıklarına Suç duyuruları da dahil olmak üzere her türlü cezai ve tazmini yasal yollara başvurulacağı önemle ihtar olunur.
Menü
Üye Ol / Kayıt Ol